” VJEŠTINE POSLOVNOG KOMUNICIRANJA I POSLOVNI BON-TON” Rijeka, hotel Jadran 14. listopada

Business-CommunicationsTRAJANJE: 10:00 – 16:00 sati

TRENERICA: dr. sc. Neda Fleur Janovski

Treningom „Vještine poslovnog komuniciranja i poslovni bon-ton“ polaznici će osvijestiti važnost komunikacije u svakodnevnom poslovnom životu, posebno u odnosu sa klijentima. Na treningu će posebna pozornost biti posvećena korištenju različitih komunikacijskih kanala i komunikacijskih alata u izgradnju uspješnog odnosa s klijentima, pravilima poslovnog bon-tona kao bitnog elementa uspješnog poslovanja te pisanoj komunikaciji kao sredstvu za ostvarivanje boljih poslovnih rezultata.

POLAZNICI ĆE NA OVOM TRENINGU NAUČITI SLJEDEĆE:

 • Kako primijeniti uspješnu komunikaciju
 • Kako uvažavati potrebe sugovornika
 • Kako uspješno slušati sugovornika/klijenta
 • Važnost pravila poslovnog ponašanja
 • Kako biti učinkovitiji na svom poslu

SADRŽAJ:

 • Komunikacija kao proces
 • Greške koje radimo u komuniciranju
 • Razumijevanje – najvažniji element dobre komunikacije
 • Oblici komuniciranja: pisana, verbalna i neverbalna, putem telefona, putem e maila
 • Specifičnosti svakog pojedinog oblika komuniciranja
 • Korištenje pravila poslovnog ponašanja u komunikaciji s klijentima
 • Vještine slušanja
 • Komunikacija s „teškim klijentima“

METODE RADA:

 • Predavanje u kojem je teorijski dio potkrijepljen s osobnim iskustvom trenera u korištenju komunikacijskih alata
 • Vježbe iza svakog dijela treninga (vježbe vezane uz poslovno komuniciranje i poslovni bon-ton)
KOTIZACIJA: 450 kuna

Prijava i informacije na:

mob: 091 1511 100 ili na mail: svjetlana@mojotok.info

Znate li nekoga koga bi ova obavijest mogla zanimat,i hvala Vam što ste proslijedili.