Seminar: UMIJEĆE PRIMANJA I DAVANJA POVRATNIH INFORMACIJA (FEEDBACK)

Seminar koji ću održati 17. siječnja 2017. godine u organizaciji je tvrtke Verlag Dashöfer d.o.o., centara za obrazovanje i izdavačku djeluatnost,  a više o sadržaju, prijavama i cijeni seminara možete saznati na linku:http: //www.seminari.hr/umijece-primanja-i-davanja-povratnih-informacija-feedback-productsem414/

screen-shot-2014-08-10-at-1-03-24-pm

Uspješno davanje povratnih informacija dio je naših svakodnevnih poslovnih aktivnost, a posebno je osjetljivo  kada zaposleni trebaju dobiti informaciju o uspješnosti izvršavanja zacrtanih ciljeva. Dobro usmjeren feedbak motivirati će i potaknuti na daljnje napredovanje. S druge strane, povratna informacija koja nije prilagođena specifičnostima osobe koja ju prima, djelovat će nemotivirajuće i stvoriti otpor prema izvršavanju radnih zadataka.